گالری اول تصاویر پروژه نخل

گالری دوم تصاویر پروژه نخل

گالری تصاویر نقشه ساختمان

اگر تمایل دارید در مورد خرید ملک در ترکیه بیشتر بدانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

اگر تمایل دارید در مورد  خرید ملک در استانبول بیشتر بدانید می توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.