خرید بیزنس های اماده در ترکیه

خرید بیزنس های اماده در ترکیه

همانطور که می دانید یکی از راه های کسب درآمد و راه اندازی کسب و کار دویر کردن یا خرید بیزینس های آماده در ترکیه می باشد . دویر کردن یا خرید بیزینس های آماده در ترکیه یعنی اینکه کسب و کاری که مدت زمانی سابقه فعالیت را داشته شما خریداری کنید. در دویر کردن تمام متعلقات کسب و کار که شامل شرکت، حساب های بانکی، تجهیزات و دکوراسیون، قرار دادها و حتی مشتریان واگذار می شوند.

نکته ای که در دویر کردن وجود دارد این است که ارزش گذاری کسب و کار به درستی انجام شده است یا خیر. در دویر کردن شما مبلغی را تحت عنوان هواپاراسی پرداخت می کنید. همانطور که از اسم مشخص است در این معامله پولی را به عنوان پول هوا پرداخت می کنید.

مثلا کسب و کاری که با ۱۰۰ هزار لیر شروع به فعالیت کرده و بعد از سه سال قصد فروش دارد، اگر این کسب و کار به سود رسیده باشد و ماهانه سود قابل توجهی داشته باشد ممکن است برای واگذاری صاحب کسب و کار از شما ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار لیر درخواست کند. حتی برعکس ممکن است که این کسب و کار بعد از زمانی سود آنچنانی نداشته و این کسب و کار را با مبلغ کمتر از مبلغ راه اندازی مثلا ۵۰ هزار لیر واگذار کنند.

در دویر کردن یا خرید بیزینس های آماده در ترکیه نکاتی وجود دارد که اگر به آن توجه کنید می توانید کسب و کاری حاضر و آماده را اختیار کنید. در دویر کردن مهم ترین دلیلی که باید به آن توجه کرد دلیل واگذاری است. اگر واگذاری به دلیل ضرر های مالی می باشد خرید کسب و کار منطقی نمی باشد.

اما اگر دلیل واگذاری به دلیل سود کم و یا خستگی صاحب کار و موارد این چنینی باشد خرید بیزینس های آماده در ترکیه می تواند گزینه خوبی باشد چرا که دیگر شما دردسر های راه اندازی مانند خرید تجهیزات، تعمیرات و دکوراسیون، اخذ مجوز ها و … راه ندارید. علاوه بر آن از زمانی که این کسب و کار را خریداری می کنید شما می توانید مشغول به کار باشید و کسب درآمد کنید.

نکته دیگری که در دویر کردن یا خرید بیزینس های آماده در ترکیه حائز اهمیت می باشد این است که کسب و کاری که شما خریداری می کنید ممکن است با مجموعه های دیگر قرار داد داشته و تعهداتی را امضا کرده باشد. شما باید دقت کنید که از تمامی تعهدات کسب و کاری که خریداری می کنید با خبر باشید تا بعد از آن متضرر نشوید.

یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه کرد بدهی های مالی و مالیاتی می باشد. شما قبل ازخرید باید تمامی موارد مالی و مالیاتی را بررسی کرده تا بعد از خرید این هزینه ها به عهده شما نباشد. از این پس سعی بر آن است که روزانه تعدادی از کسب و کارهایی که در حال فروش می باشند با جزییات به شما معرفی شود تا اگر قصد دویر کردن یا خرید بیزینس های آماده در ترکیه  را دارید بتوانید لیستی از خرید بیزنس های اماده در ترکیه در اختیار داشته باشید.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کیک و شیرینی می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه کارتال در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۵۲ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۲۶۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۱۱۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۱۱ سال سابقه فعالیت دارد.فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۲۵ هزار لیر برآورد شده است. این کسب و کار فقط برای فروش بوده و معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار بار مشروبات الکلی می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Beyoğlu / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۵ میلیون لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۲۲ هزار لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه مشخص نیست. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۵۰۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۲ سال سابقه فعالیت دارد.فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۳۰۰ هزار لیر برآورد شده است. این کسب و کار فقط برای فروش نبوده و معاوضه نیز انجام می شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار بار مشروبات الکلی می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Kadıköy / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۳۸۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۱۶ هزار لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۵ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ مشخص نیست. این کسب و کار در این محل در حدود ۵ سال سابقه فعالیت دارد.فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۷۰ هزار لیر برآورد شده است. این کسب و کار فقط برای فروش نبوده و معاوضه نیز انجام می شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کیک و شیرینی می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Ümraniye / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۶۵ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۳۰۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۱۱۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۶ سال سابقه فعالیت دارد.فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۴۰ هزار لیر برآورد شده است. این کسب و کار فقط برای فروش بوده و معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کیک و شیرینی می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Ataşehir / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۷۶۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۲۶.۵۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۱۲۵ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۳ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش بوده و معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کافی شاپ می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Tuzla / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۹۵ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۸۰۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۵+۱ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۱۲۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۱ سال سابقه فعالیت دارد.فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۳۰ هزار لیر برآورد شده است. این کسب و کار فقط برای فروش بوده و معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کافی شاپ می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Bağcılar / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۱۳۵ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۷۵۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۱۰۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۱ سال سابقه فعالیت دارد.فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۲۰ هزار لیر برآورد شده است. این کسب و کار فقط برای فروش بوده و معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کافی شاپ می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Beykoz / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۲۱۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۵۰۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۸۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار فقط برای فروش بوده و معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کافی شاپ می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Şile / İstanbul  در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۵۵ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۸۰۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۳۰۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۲ سال سابقه فعالیت دارد.فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۱۰۰ هزار لیر برآورد شده است. این کسب و کار فقط برای فروش نبوده و معاوضه انجام می شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کافی شاپ می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Konak / İzmir در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۱۴۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۱۷۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۷۵ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۴ سال سابقه فعالیت دارد.فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۲۰ هزار لیر برآورد شده است. این کسب و کار فقط برای فروش نبوده و معاوضه انجام می شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Pendik/ İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۴۳۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۱۵۰۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۱۳۰۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۳ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Beşiktaş / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۱۰۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید  خرید فرانچایز برندهای مختلف در ترکیه

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۷۰۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۲۱۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۵ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Kağıthane / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۴۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۱۲۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۱۱۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۱ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۲۰ هزار لیر برآورد شده است.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Beylikdüzü / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۳۲۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۳۰۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۵۰۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۴ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۷۰ هزار لیر برآورد شده است.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Bakırköy / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۳۴۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۷۰۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۴۰۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۵ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۲۰ هزار لیر برآورد شده است.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Avcılar / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۶۵ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۱۸۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۲۰۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۱۳ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۲۵ هزار لیر برآورد شده است.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Bağcılar / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۱۶۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۷۵۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۲۵۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۳ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۳۵ هزار لیر برآورد شده است.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Arnavutköy / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۱۶۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۴۵۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۲۴۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۶ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۲۵ هزار لیر برآورد شده است.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Pendik / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۲۳۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۸۰۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۳۵۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۵ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۳۰ هزار لیر برآورد شده است.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Beylikdüzü / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۱۴۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۹۵۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۳۰۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۵ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۳۰ هزار لیر برآورد شده است.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار عطاری  می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Güngören / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۱۰۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۶۵۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۳۵۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۵ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار عطاری  می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Sultangazi/ İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۴۵ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد مشخص نیست. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۷۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۲ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار عطاری  می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Sultangazi/ İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۳۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد مشخص نیست. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۷۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۲ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه خدمات مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار آژانس هواپیمایی می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Maltepe/ İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۳۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد مشخص نیست. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۵۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۴ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۵۰ هزار لیر برآورد شده است.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار عطاری  می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Güngören / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۱۰۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۶۵۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۳۵۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۵ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار عطاری  می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Sultangazi/ İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۴۵ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید  سرمایه گذاری در ترکیه 2024

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد مشخص نیست. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۷۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۲ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار عطاری  می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Sultangazi/ İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۳۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد مشخص نیست. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۷۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۲ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه خدماتی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار آژانس هواپیمایی می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Maltepe/ İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۳۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد مشخص نیست. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۵۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۴ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. فروش ماهیانه این کسب و کار حدودا ۵۰ هزار لیر برآورد شده است.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه خدماتی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار آژانس هواپیمایی می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Esenler/ İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۱۴۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد مشخص نیست. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۹۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۲ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه خدماتی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کارگاه مبل می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Kağıthane/ İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۴۵۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد مشخص نیست. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۴۰۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۱۸ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار هم  برای فروش می باشد و هم معاوضه انجام می شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه خدماتی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کارگاه مبل می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Küçükçekmece/ İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۲۵۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد مشخص نیست. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۷۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۲ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و  معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه موادغذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کیک و شیرینی فروشی می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Kartal / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۵۲ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود. درآمد ماهیانه این کسب و کار چیزی در حدود ۲۲ تا ۲۵ هزار لیر می باشد.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۲۶۰۰ لیر می باشد. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۱۱۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۱۱ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و  معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه موادغذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار بار و مشروبات الکلی می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Beyoğlu / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۵ میلیون لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود. درآمد ماهیانه این کسب و کار چیزی در حدود ۳۰۰ هزار لیر می باشد.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۲۲ هزار لیر می باشد. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه مشخص نیست. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۵۰۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۲ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار هم برای فروش می باشد و هم  معاوضه انجام می شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه موادغذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار بار و مشروبات الکلی می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Kadıköy / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۳۷۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود. درآمد ماهیانه این کسب و کار چیزی در حدود ۷۰ هزار لیر می باشد.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۱۶ هزار لیر می باشد. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۵ سال می باشد. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ مشخص نیست. این کسب و کار در این محل در حدود ۵ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار هم برای فروش می باشد و هم  معاوضه انجام می شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه موادغذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کیک و شیرینی فروشی می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Ümraniye / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۵۵ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود. درآمد ماهیانه این کسب و کار چیزی در حدود ۴۰ هزار لیر می باشد.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۳۰۰۰ لیر می باشد. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۱۱۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۶ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و  معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه موادغذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کیک و شیرینی فروشی می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Ataşehir / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۷۵۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود. برای اطلاع از درآمد ماهیانه این کسب و کار تماس بگیرید.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۲۶۵۰۰ هزار لیر می باشد. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۱۲۵ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۳ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و  معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه موادغذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کافی شاپ می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Tuzla / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۸۵ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود. درآمد ماهیانه این کسب و کار چیزی در حدود ۳۰ هزار لیر می باشد.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۸۰۰۰ لیر می باشد. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۱۲۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۱ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و  معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه موادغذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کافی شاپ می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Bağcılar / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۱۲۵ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود. درآمد ماهیانه این کسب و کار چیزی در حدود ۲۰ هزار لیر می باشد.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۷۵۰۰ لیر می باشد. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۱۰۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۱ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و  معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه موادغذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کافی شاپ می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Beykoz / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۱۹۸ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود. برای اطلاع از درآمد ماهیانه این کسب و کار تماس بگیرید.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۵۰۰۰ لیر می باشد. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۸۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۵ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و  معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه موادغذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کافی شاپ می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Konak / İzmir در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۱۳۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود. درآمد ماهیانه این کسب و کار چیزی در حدود ۷۵ هزار لیر می باشد.
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید  مراحل و مدارک لازم برای اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت در ترکیه

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۱۷۰۰ لیر می باشد. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۷۵ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۴ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار برای فروش و معاوضه می باشد.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه موادغذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار کافی شاپ می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Şile / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۴۵ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود. درآمد ماهیانه این کسب و کار چیزی در حدود ۱۰۰ هزار لیر می باشد.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۸۰۰۰ لیر می باشد. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۳۰۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۲ سال سابقه فعالیت دارد. تعداد کارمندان در این کسب وکار ۶ نفر است. این کسب و کار برای فروش و معاوضه می باشد.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Pendik/ İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۴۲۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۱۵۰۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۱۳۰۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۳ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Beşiktaş / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۹۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۷ هزار لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۲۱۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۵ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Beşiktaş / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۲۸ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۱۲۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۱۱۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۱ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. در آمد ماهیانه این کسب و کار چیزی در حدود ۱۰ هزار لیر در ماه می باشد.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Beylikdüzü / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۳۱۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۳۰۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۵۰۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۴ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. در آمد ماهیانه این کسب و کار چیزی در حدود ۷۰ هزار لیر در ماه می باشد.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Bakırköy / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۳۰۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۷۰۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۴۰۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۵ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. در آمد ماهیانه این کسب و کار چیزی در حدود ۲۰ هزار لیر در ماه می باشد.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Avcılar / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۵۵ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۱۸۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۲۰۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۱۳ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. در آمد ماهیانه این کسب و کار چیزی در حدود ۲۵ هزار لیر در ماه می باشد.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Bağcılar / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۱۶۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۷۵۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۲۵۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۳ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. در آمد ماهیانه این کسب و کار چیزی در حدود ۳۵ هزار لیر در ماه می باشد.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Arnavutköy / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۱۴۵ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۴۵۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۲۴۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۴ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. در آمد ماهیانه این کسب و کار چیزی در حدود ۲۵۰ هزار لیر در ماه می باشد.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Pendik / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۱۹۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۸۰۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۶۵۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۵ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. در آمد ماهیانه این کسب و کار چیزی در حدود ۳۰ هزار لیر در ماه می باشد.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه آموزش مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار مدرسه (مهد کودک ، ابتدایی) می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Beylikdüzü / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۱۲۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۹۵۰۰ لیر است. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۱۰ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۳۰۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۵ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود. در آمد ماهیانه این کسب و کار چیزی در حدود ۳۰ هزار لیر در ماه می باشد.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار عطاری  می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Güngören / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۷۴ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۶۵۰۰ لیر می باشد. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۳۵۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۵ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود.

 • بیزینسی که در حال واگذاری می باشد در حوزه مواد غذایی مشغول به فعالیت می باشد. موضوع فعالیت این کسب و کار عطاری  می باشد. محل فعالیت این کسب و کار در منطقه Sultangazi / İstanbul در شهر استانبول است. مبلغ فروش این کسب و کار ۲۰ هزار لیر در نظر گرفته شده است که شما با این عدد تمامی حق وحقوق استفاده از این کسب و کار به عنوان مالک در اختیار داشته و علاوه برآن تمامی تجهیزات و متعلقات به شما واگذار می شود.

اجاره ماهیانه ملکی که در آن کسب و کار در حال فعالیت می باشد ۶۵۰۰ لیر می باشد. مدت زمان قرار داد این اجاره نامه ۶ سال است. مشخصات ملکی که این کسب و کار در آن قرار دارد به لحاظ متراژ ۷۰ متر مربع می باشد. این کسب و کار در این محل در حدود ۲ سال سابقه فعالیت دارد. این کسب و کار فقط برای فروش می باشد و معاوضه انجام نمی شود.

2.7/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *